Khi nào có mưa sao băng Delta Aquarids 2016?

Đợt mưa sao băng Delta Aquarids 2016 sẽ đạt đỉnh điểm trong tuần sau. Ở Việt Nam có thể quan sát hiện tượng này khi sao băng rơi dày nhất.

mưa sao băng Delta Aquarids 2016

Thời điểm để quan sát được sao băng Delta Aquarid rõ nhất là 2-3 giờ sáng, những ngôi sao băng này có thể nhỏ và ánh sáng yếu, do đó chúng ta nên nhìn ở những khu vực bầu trời tối, khuất ánh trăng và đèn điện. Rất may là đã qua rằm, trăng bắt đầu khuyết lại, cũng có nghĩa là bầu trời sẽ tối hơn, tạo điều kiện ngắm sao băng rõ hơn.

Mưa sao băng Delta Aquarids 2016 kéo dài 1.5 tháng bắt đầu từ ngày 12/7 và kết thúc khoảng ngày 23/8. Và mưa sao băng Perseid sẽ tiếp nối trước khi mưa sao băng Delta Aquarid kết thúc vào ngày 23/8.

Tham khảo: Sciencealert

Rate this post
Chuyên mục: KHCN