Ứng dụng x86 chạy trên Windows 10 dùng chip ARM

KHCN Trong khi nói về Windows 10 on ARM tại Build 2017, Microsoft cũng chia sẻ thêm một số thông tin chi tiết về kế hoạch này. Theo đó, không chỉ các ứng dụng Universal (UWP), Win32 trên Windows Store mà các ứng dụng Win32 thông thường cũng sẽ chạy được...