Thư viện điện tử miễn phí cho học sinh Đà Năng

KHCN Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã xây dựng xây dựng thư viện điện tử miễn phí cho học sinh, phụ huynh đọc sách ebook hoặc xem lại các bài giảng của giáo viên. Ngoài ra, học sinh có thể click chuột để mượn sách ở thư viện trường...