Full Bộ kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn nhất

Bạn có biết kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn là bao nhiêu không? Tapchicongnghe.org chia sẻ full bộ kích thước chuẩn Facebook cho bạn.

Full Bộ kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn nhất

Nếu bạn đang chuẩn bị có ý định làm Facebook chuyên nghiệp, chạy quảng cáo thì những thông số về kích thước hình ảnh và text được sử dụng trong Facebook sẽ làm bạn quan tâm. Đặc biệt, nếu bạn không tuân thủ, bài quảng cáo của bạn sẽ hiển thị kém hiệu quả đi rất nhiều đó.

Bộ kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn nhất

Kích thước ảnh Facebook Ads cho app

Kích thước ảnh Facebook Ads cho app

Cụ thể:

1. Khi hiển thị trên Desktop:

– Kích thước ảnh là: 470×246

– Tên App: 25 ký tự

– Nội dung text: 90 ký tự

2. Khi hiển thị trên Mobile với độ phân giải 1136×640:

– Kích thước ảnh: 560×293

– Tên app: 1 dòng, 32 ký tự

– Nội dung text: 110 ký tự

3. Khi hiển thị ở cột bên phải:

– Kích thước ảnh: 254×133

– Tên app: 25 ký tự

– Nội dung text: 90 ký tự

kich-thuoc-anh-quang-cao-app

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo Photo

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo Photo

Khi hiển thị, quảng cáo của bạn sẽ có kích thước riêng, cụ thể như sau:

1. Khi hiển thị trên Desktop:

– Kích thước ảnh là: cao nhất 470×470

– Nội dung text: 500 ký tự

2. Khi hiển thị trên Mobile với độ phân giải 1136×640:

– Kích thước ảnh: cao nhất 626×840

– Nội dung text: 110 ký tự

3. Khi hiển thị ở cột bên phải:

– Kích thước ảnh: 254×133

– Nội dung text: 90 ký tự

kich-thuoc-anh-quang-cao-anh

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo Video

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo Video

Khi hiển thị, quảng cáo của bạn sẽ có kích thước riêng, cụ thể như sau:

1. Khi hiển thị trên Desktop:
– Kích thước ảnh đại diện video là: 470px chiều ngang
– Nội dung text: 500 ký tự

2. Khi hiển thị trên Mobile với độ phân giải 1136×640:
– Kích thước ảnh: cao nhất 560px chiều ngang
– Nội dung text: 110 ký tự

3. Khi hiển thị ở cột bên phải:
– Kích thước ảnh: 254×133
– Nội dung text: 90 ký tự

kich-thuoc-anh-quang-cao-video

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo dạng Carousel

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo dạng Carousel

Khi hiển thị, quảng cáo của bạn sẽ có kích thước riêng, cụ thể như sau:

1. Khi hiển thị trên Desktop:
– Kích thước ảnh: 300×300
– Nội dung text: 500 ký tự
– Tiêu đề: 1-2 dòng
– Mô tả link: 1 dòng

2. Khi hiển thị trên Mobile với độ phân giải 1136×640:
– Kích thước ảnh: 460x460px
– Nội dung text: 120 ký tự
– Tiêu đề: 1-2 dòng
– Mô tả link: 1 dòng

3. Khi hiển thị ở cột bên phải:
– Kích thước ảnh: 125x125px
– Nội dung text: 90 ký tự
– Tiêu đề: 25 ký tự

kich-thuoc-anh-quang-cao-anh-quay-vong-carousel

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo dạng Click to Web (CTW)

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo dạng Click to Web (CTW)

kich-thuoc-anh-quang-cao-click-to-web

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo sự kiện Facebook (Event Facebook)

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo sự kiện Facebook (Event)

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo dạng tìm kiếm khách hàng tiềm năng (LEAD)

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo dạng tìm kiếm khách hàng tiềm năng (LEAD)

Nên thêm một nút kêu gọi hành động để cho mọi người biết điều bạn muốn họ thực hiện khi xem quảng cáo của bạn.

* Đăng ký ngay
* Tải xuống
* Nhận báo giá
* Tìm hiểu thêm
* Đăng ký
* Đăng ký theo dõi
kich-thuoc-anh-quang-cao-lead

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo Facebook Offer

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo dạng Offer

 kich-thuoc-anh-quang-cao-offer

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo tăng Like Fanpage

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo tăng Like Fanpage

kich-thuoc-anh-quang-cao-like-page

Lời kết

Với bộ kích thước ảnh Facebook Ads này, bạn sẽ biết thiết kế kích thước hình ảnh đúng chuẩn Facebook, giúp quảng cáo đạt hiểu quả cao.

Hãy note lại thủ thuật hay này để khi cần xem ngay trước khi chạy Facebook Ads bạn nhé.

Tham khảo: JONLOOMER

 

Full Bộ kích thước ảnh Facebook Ads chuẩn nhất
5 (100%) 1 vote